מנהל הקרן – מנחם זילברקלנג

טל – 052-2364423

פקס - 04-9889538

מייל – mzilber@012.net.il

        ת.ד 5103 כרמיאל 2166383

קרן הגליל – קרן פילנטרופית לעסקים קטנים

קרן הלוואות לעסקים קטנים בתנאים משופרים וללא פגיעה ביכולת העסק לקבלת הלוואות מהמערכת הבנקאית

קרן הגליל הוקמה ע"י קרן בוב גוטסמן מארה"ב בשנת 2004 ובהמשך נוספו תורמים נוספים במטרה לעזור בשיפור המצב הכלכלי והתעסוקתי של תושבי הגליל.

הקרן מסייעת במתן הלוואות להרחבת עסקים קיימים או פתיחת עסקים חדשים במגוון רחב של תחומים (למעט מסחר) .

הקרן עזרה למאות עסקים חלק הארי מההלוואות ניתנו כנגד הפנייה ובניית תוכנית עסקית ע"י יועצים עסקיים ציבוריים או פרטיים.

תהליך קבלת ההלוואה פשוט ומהיר יחסית:

הקרן עומדת בדרישות הדת של היהודים והמוסלמים בנושא איסור ריבית

  • אין לראות במידע זה משום הצעה לקבלת הלוואות אלה הזמנה להציע הצעות.
YRS